انتقاد ازواقعي نبودن تعرفه‌هاي خدمات روانشناسي
ارسال شده توسط modir در 1390/05/23 13:22:10

دبير انجمن علمي روانشناسي باليني ايران گفت: روانشناس باليني يکي از ارکان اصلي تيم‌هاي سلامت روان است و در صورتي که در اين تيم‌ها حضور نداشته باشد، بخش مهمي از مداخلات مرتبط با موارد روانشناختي اجرا نخواهد شد.

مهرداد کاظم زاده عطوفي در گفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه يزد، افزود: روانشناسان باليني گروهي از روانشناسان هستند که در سطح دنيا به عنوان يکي از اعضاي رسمي تيم سلامت روان شناخته مي‌شوند و به صورت مستقيم درتشخيص و درمان اختلالات روانشناختي فعاليت مي‌كنند.


ادامه متن

انتقاد ازواقعي نبودن تعرفه‌هاي خدمات روانشناسي باليني

دبير انجمن علمي روانشناسي باليني ايران گفت: روانشناس باليني يکي از ارکان اصلي تيم‌هاي سلامت روان است و در صورتي که در اين تيم‌ها حضور نداشته باشد، بخش مهمي از مداخلات مرتبط با موارد روانشناختي اجرا نخواهد شد.

مهرداد کاظم زاده عطوفي در گفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه يزد، افزود: روانشناسان باليني گروهي از روانشناسان هستند که در سطح دنيا به عنوان يکي از اعضاي رسمي تيم سلامت روان شناخته مي‌شوند و به صورت مستقيم درتشخيص و درمان اختلالات روانشناختي فعاليت مي‌كنند.

وي در ادامه گفت: فعاليت روانشناس باليني در تيم‌هاي سلامت روان بر تشخيص، اجراي آزمونهاي روانشناختي و تشخيصي، اجراي برنامه هاي آموزشي سلامت روان و درمانهاي غير دارويي در حوزه اختلالات روانشناختي متمرکز است. همچنين روانشناس باليني يکي از اعضاي اصلي در طرح پزشک خانواده است.

دبير انجمن علمي روانشناسي باليني ايران افزود: با توجه به برنامه‌هاي وزارت بهداشت، جايگاه روانشناسي باليني نسبت به گذشته شفاف‌تر شده است و در حال حاضر روانشناسان باليني در بيشتر مراکز آموزشي تخصصي در سطح کشور فعال هستند.

وي با اشاره به آسيب‌هايي که در جامعه، حوزه روانشناسي باليني را تهديد مي کند، گفت: ابعاد متفاوتي در آسيب هاي حوزه روانشناسي باليني بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد که تعريف نشدن روانشناسي باليني به عنوان يک رشته تخصصي متمرکز بر اختلالات روانشناختي و تفکيک آن از ساير گرايشها و گروههاي روانشناسي از جمله اين موارد است.

دبير انجمن روانشناسي باليني افزود: متاسفانه اين مورد از طريق سازمانها، نهادها و مراجعين مورد توجه واقع نمي شود به طوري که ساير گروه‌هاي روانشناسي از جمله عمومي، استثنايي، تربيتي و غيره بدون گذراندن آموزش‌هاي تخصصي لازم، در حوزه اختلالات روانشناختي مداخله مي کنند و در نتيجه مشکلاتي را براي مراجعان ايجاد مي‌كنند.

کاظم زاده عطوفي ناآگاهي مردم نسبت به فعاليتهاي حوزه‌هاي تخصصي روانشناسي و مراجعه آنها به افراد فاقد صلاحيت را از ديگر معضلات حوزه روانشناسي برشمرد و گفت: در سراسر دنيا مقطع کارشناسي روانشناسي تنها با گرايش عمومي و به صورت پايه وجود دارد اين در حاليست که در کشور ما به دليل وجود عنوان گرايش باليني در مقطع کارشناسي روانشناسي، انتظارات نادرستي از طرف دانشجو و جامعه از کارشناس روانشناسي باليني ايجاد مي شود.

دبير انجمن علمي روانشناسي باليني ايران در ادامه اظهار كرد در حوزه آموزش در مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي روانشناسي باليني، دانشجويان باد بخش مهمي از آموزش را در مراکز درماني و بيمارستان هاي روانپزشکي بگذرانند و از نزديک با بيماران رواني کار کنند که عنوان باليني نيز براي فعاليت عملي روانشناس در نظر گرفته شده است.

وي اضافه كرد: متاسفانه در تعدادي از دانشگاههاي سطح کشور، ارتباط مستقيم آموزشي با مراکز آموزشي و درماني روانپزشکي وجود ندارد و در نتيجه بسياري از فارغ التحصيلان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتراي روانشناسي باليني، فاقد تجربه باليني هستند و صرفا عنوان روانشناس باليني را دريافت كرده‌اند بنابراين لازم است آموزشهاي درماني تخصصي در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور براي اين افراد ارائه شود.

دبير انجمن علمي و روانشناسي باليني ايران كم توجهي مسؤولان به حمايت هاي بيمه اي از خدمات روانشناسي باليني را از مشکلات مردم در استفاده از اين خدمات عنوان و تاکيد کرد: با توجه به نياز به رجوع هفتگي بعضي از مراجعه کنندگان به روانشناس باليني و عدم حمايت هاي بيمه اي، اقشار زيادي از مردم از دريافت خدمات روانشناسي باليني محروم مي‌شوند.

کاظم زاده عطوفي در پايان گفت: واقعي نبودن تعرفه‌هاي خدمات روانشناسي باليني و پايين بودن سطح تعرفه هاي موجود در مقايسه با ساير حرفه ها باعث مي شود برخي از روانشناسان در بخش خصوصي، نرخ تعرفه ها را رعايت نكنند.