روانشناسان بالینی همکار پزشک خانواده می‌شوند
ارسال شده توسط modir در 1390/05/13 18:41:31

روانشناسان بالینی همکار پزشک خانواده می شوند

رئیس واحد سلامت روان وزارت بهداشت از ارائه خدمات سلامت روان در طرح پزشک خانواده خبر داد و افزود: روانشناسان بالینی در گروههای درمانی پزشک خانواده در شهرهای بالای 20 و 50 هزار نفر فعال می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد حاجبی با اشاره به اینکه طرح پزشک خانواده در حال حاضر در تمامی مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر اجرا می شود، اظهار داشت: به منظور ارتقای خدمات سلامت روان، روانشناسان بالینی در گروههای درمانی پزشک خانواده در شهرهای بالای 20 و 50 هزار نفر فعال می شوند.


ادامه متن

روانشناسان بالینی همکار پزشک خانواده می شوند

رئیس واحد سلامت روان وزارت بهداشت از ارائه خدمات سلامت روان در طرح پزشک خانواده خبر داد و افزود: روانشناسان بالینی در گروههای درمانی پزشک خانواده در شهرهای بالای 20 و 50 هزار نفر فعال می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد حاجبی با اشاره به اینکه طرح پزشک خانواده در حال حاضر در تمامی مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر اجرا می شود، اظهار داشت: به منظور ارتقای خدمات سلامت روان، روانشناسان بالینی در گروههای درمانی پزشک خانواده در شهرهای بالای 20 و 50 هزار نفر فعال می شوند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح انقلابی در ارائه خدمات سلامت روان در کشور به شمار می رود، گفت: در این طرح خدمات سلامت روان در قالب گروه های پزشک خانواده و از پائین ترین سطوح و به تمامی گروه های سنی ساکن در مناطق شهری ارائه می شود.

رئیس واحد سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ادغام خدمات سلامت روان در نظام مراقبتهای بهداشتی از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت به شمار می رود، خاطر نشان کرد: افزایش ارائه خدمات از سطوح پائین تا خدمات تخصصی و فوق تخصصی، انگ زدایی، در دسترس قرار گرفتن و گسترش خدمات در تمامی مناطق کشور از مزایای این طرح به شمار می رود.

حاجبی اجرای طرحهای فزرند پروری و مهارتهای زندگی را از جمله اقدامات این واحد به منظور پیشگیری از بروز آسیبها و ارتقای سطح سلامت روان برشمرد و گفت: در این طرح توانمند سازی ،کنترل هیجانات ، آموزش و آگاهی بخشی نگرش صحیح به زندگی، مقاومت در برابر مشکلات و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر اموزش داده می شود.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح مربیان در سطح دانشگاههای کشور آموزشهای لازم را فراگرفته اند، افزود: در این طرح تمامی سطوح تحصیلی ، سنی و جنسی، اقتصادی و اجتماعی زیر پوشش قرار می گیرند.

رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت اجرای طرح جامع کشوری پیشگیری از خودکشی در قالب افزایش مداخلات و آموزش ها را از دیگر طرح های وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت: مراحل اجرایی این طرح در دو دانشگاه کشور به صورت پایلوت اجرا شده است و پس از بررسی نتایج طرح در دیگر دانشگاه های کشور نیز اجرا می شود.

حاجبی حمایتهای روانی و اجتماعی در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه را از دیگر خدمات این واحد برشمرد و گفت: دراین طرح که در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اجرا می شود در زمان وقوع اجتماعی حوادث غیر مترقبه گروههای سلامت روان برنامه های حمایتی روانی و اجتماعی را ارائه می دهند.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1375043