جدول زمان‎بندي ثبت‎نام و برگزاري 4 آزمون مهم
ارسال شده توسط modir در 1386/08/26 17:31:22
جدول زمان‎بندي ثبت‎نام و برگزاري 4 آزمون مهم سازمان سنجش آموزش كشور
سازمان سنجش آموزش کشور - 23/08/86
سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان هر يك از آزمون‎هاي سراسري، كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل، كارداني به كارشناسي ناپيوسته و همچنين كارداني پيوسته سال 1387 مي‎رساند كه بر اساس برنامه زماني پيش‎بيني شده، زمان ثبت‎نام و تاريخ برگزاري آزمون‎هاي فوق‎الذكر به شرح جدول ذيل مي‎باشد:

رديف نوع آزمون زمان ثبت‎نام زمان برگزاري آزمون ملاحظات
1

كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل

12/8/86 لغايت 30/8/86 10، 11، 12 و 13/11/86 صبح‎و عصر
2

آزمون سراسري

16/9/86 لغايت 10/10/86 6، 7 و 8/4/87 صبح‎و عصر
3

كارداني به كارشناسي ناپيوسته

20/11/86 لغايت 10/12/86 21/4/87 صبح وعصر
4

كارداني پيوسته

3/2/87 لغايت 15/2/87 4/5/87 صبح وعصر