دكتر افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران شد
ارسال شده توسط modir در 1389/03/12 23:01:18

رييس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور بر بام بلند استاد ممتازي دانشگاه تهران

 جناب آقاي دكتر افروز استاد دانشگاه تهران، رييس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران و چهره ماندگار عرصه روان شناسي كشور به پاس سالها تلاش ارزشمند علمي و فرهنگي در كسوت استادي، ‌به عنوان نخستين استاد ممتاز دانشگاه تهران برگزيده شدند و به دريافت نشان استاد ممتازي دانشگاه تهران مفتخر گرديدند.

سايت روانشناسان اين توفيق شايسته و افتخار بزرگ كه حاصل سالها تلاش، مسئوليت پذيري، درايت و مجاهدت علمي ايشان مي باشد به ايشان و جامعه علمي، همه دانشگاهيان سرفراز، به وي‍ژه  همه روان شناسان و مشاوران بصير ايران اسلامي تبريك مي گويد.