نشاني جديد سازمان روانشناسي و مشاوره
ارسال شده توسط modir در 1388/03/15 9:37:47

نشاني جديد سازمان روانشناسي و مشاوره به شرح زير اعلام شد:

بزرگراه شهيد چمران - بالاتر از پل نصر(گيشا) - کوچه جنب پمپ بنزين(کوچه هشتم) - خيابان پرنده - کوچه شانزدهم - پلاک 6

 تلفن:   5 -  88225101  دورنگار: 88225114

http://www.pcoiran.ir/indexFa.htm