دیدار نوروزی
ارسال شده توسط modir در 1393/01/11 21:26:41
دیدار نوروزی هیات مدیره انجمن روان شناسی ایران مشترک با انجمن های بالینی ایران، مشاوره ایران و روان شناسی اجتماعی ایران با  همکاري کارگروه روان شناسی و علوم تربیتی خانه اندیشمندان علوم انسانی و گروه تاریخ و هویت روان شناسی انجمن روانشناسی ایران ساعت  8.30 روز 28 فروردین در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان ویلا (استاد نجات الهی ) نبش خیابان ورشو، پارک ورشو  برگزار خواهد شد. در حاشیه این برنامه دیدار با  فرزانگان و برگزاری انتخابات گروه تخصصی روان کاوي، روان سنجی و روان شناسی کودکان استثنایی نیز انجام خواهد شد.
روابط عمومی انجمن روانشناسی ایران
http://iranpa.org/portal/default.aspx?tabid=442&ArticleId=803