دومين مجمع عمومي سالانه انجمن روانشناسي ايران
ارسال شده توسط modir در 1392/11/15 21:08:05

به نام دوست كه هر چه داريم از اوست

دومين مجمع عمومي سالانه انجمن روانشناسي ايران در سال ١٣٩٢ و سخنرانی انجمن روانشناسی ایران برگزار خواهد شد.

موضوع سخنراني: ما به دیگران کمک می کنیم چه کسی به ما کمک می کند؟

سخنران: دكتر پروانه محمدخاني  

زمان: پنجشنبه ١ اسفند ماه ١٣٩٢ ساعت سخنراني:٨:٣٠ صبح

ساعت مجمع عمومي نوبت دوم: ١١ صبح

روابط عمومي انجمن روانشناسي ايران

--