سخنرانی هفتگی بیمارستان روزبه
ارسال شده توسط modir در 1392/08/13 21:46:13
سخنرانی هفتگی بیمارستان روزبه

موضوع سخنرانی
تحولات اخیر در رفتاردرمانی شناختی اختلال بیش فعالی-نقص توجه بزرگسالی
و ارایه مدل اولیه
مدل جامع رفتاردرمانی شناختی کلینیک اختلالهای تکاملی بیمارستان روزبه
سخنران
دکتر ابوالفضل محمدی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مکان: آمفی تئاتر بیمارستان روزبه- خ. کارگرجنوبی بعد از چهارراه لشگر
زمان: سه شنبه ۱۴ آبان
ساعت: 11