استخدام
ارسال شده توسط modir در 1392/04/31 16:00:41

بسمه تعالی

استخدام

1- چند نفر پرستار و بهیار ترجیحا بازنشسته و کار درمان و فیزیوتراپ خانم و آقا با حقوق و مزایای مکفی و توافقی

2- چند نفر آقا ترجیحا دارای حداقل مدرک دیپلم پس از آموزش کوتاه مدت 

مرکز معلولین ذهنی فرزندان من

تلفن مستقيم مديريت 88934536 - 56526340-56526341-فكس 56526343

http://www.farzandaneman.com/news.php